INFORMACIÓ PEL CLIENT (amb finalitats promocionals i comercials)

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i l’article 14 del Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, us informem que les seves dades personals seran tractades i que seran incorporades als fitxers de l’entitat Sutagar, S.L. (www.sutagar.com), amb CIF B20834461, amb finalitats promocionals i comercials.

Aquesta entitat també us informa que les dades s’utilitzaran amb finalitats comercials i de promoció dels nostres productes o serveis. Si no voleu donar el vostre consentiment per a aquell propòsit, indiqueu-ho expressament en el camp corresponent pels observacions del formulari.

Finalment, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquesta entitat a la següent adreça:

Bustinduitarren kalea, 20-3. Ezkerra, 20600 Eibar (Guipúscoa)