Su Ta Gar “Haika Mutil” | Su Ta Gar Antzokietan

  • Aitor Gorosabel Garai: Lead vocals, guitars, keyboards and piano
  • Xabi Bastida: Guitars
  • Igor Díez: Bass and backing vocals
  • Galder Arrillaga: Drums

Share